La filla del mar

 d’Àngel Guimerà

Mobirise

JARDINS DEL MONESTIR - ESPAI DELS CASTANYERS
Dijous, 28 de juliol a les 22 h

DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ: Dolors Vilarasau 

Repartiment
ÀGATA: Martina Vilarasau - MARIONA: Gisela Figueras - CATERINA: Sònia Guimerà - LLUÏSETA: Carme Pidevall - FILOMENA: Marta Jener - PERE MÀRTIR: Oriol Escalé - BALTASANET: Xavier Tor - CINQUENES: Artur Costa - GREGORI: Joan Berlanga - RUFET: Josep Bisbal - MÒLLERA: Ignasi Bassó

Equip tècnic
VESTUARI: Eulàlia Cortijos - IL·LUMINACIÓ: Bernat Llunell - TÈCNIC SO: Quim Fondevila - DISSENY GRÀFIC: Ignasi Bassó - PRODUCCIÓ EXECUTIVA: Cristina Campmany

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619

Built with Mobirise web maker