2021 / 17a edició
PROGRAMA

Mobirise

TI-BI-DA-BO

Dijous, 1 de juliol a les 22 h
al Casino de La Floresta

Mobirise

VETLLADA FEMINAL

Dijous, 8 de juliol a les 22 h
als Jardins del Monestir
Espai dels Castanyers

Mobirise

IRENE I ROSETA
O UNA VERSIÓ FEMINISTA DE
“LES ESPARDENYES DE CAL ROC”

NOVA DATA
Dijous, 23 de setembre a les 22 h
a la Plaça Barcelona

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619

Created with Mobirise website builder